unicornbass ozellman 30-6 “blondie”

O z e l l m a n 3 0 - 6

Info coming soon!

Specifications: coming soon

"Det är idag ca 5 år sedan jag fick min Unicorn och jag får forfarande wow-upplevelser med jämna mellanrum. Basen är så fantastiskt responsorisk och mångfacetterad. Jag har jobbat som basist i ca 25 år och har givetvis spelat på en uppsjö av basar i alla olika prisklasser men Unicornbass är i en klass för sig själv gällande ljud, hantverk, utseende och framförallt spelbarhet.
Som improvisationsmusiker vill man ha så lite hinder som möjligt mellan idé och utförande. Med en skräddarsydd Unicornbass i händerna är alla hinder undanröjda. Det är bara att gå dit musiken tar dig." – Sebastian Hankers

 

"This bass has it all! Infinite Sound Possibilities before you even begin to adjust the EQ! Responds incredibly well to playing style and dynamics ! The look is bold, yet sophisticated. According to me , it fits any context, using it for everything from folk to metal ! Easy to play ? You bet ! " – Fredrik Bergqvist, Sole Syndicate

 

I love my Unicornbass. Christian is a master luthier. Tack! – Zachary Beard

 

There´s no better place in the world to buy your next bass. Or get a nice cup of coffee – Adam Ander

 

If the best isn’t good enough then a bass built by master luthier Christian Olsson should satisfy your needs. The incredible know how when it comes to combine woods to reach your dream tone and the attention to the smallest detail is just a small part of what UNICORNbass stands for. – Jonny Trobro